zaterdag 19 december 2015

Sein op groen voor duurzaamheid

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in ons leven, sterker nog, we zijn afgelopen jaar nadrukkelijk in een nieuwe fase beland. Ter illustratie, reed de consument 5 jaar geleden nog als statement in de Toyota Prius met hybride aandrijving, nu kiest de voorhoede voor de volledig elektrische Tesla met de wetenschap dat FastNed inmiddels al tientallen oplaadpunten bij de fossiele tankstations heeft geplaatst. Duurzaamheid is mainstream aan het worden, en door het zakenleven omarmd. Duurzaam beleggen is ook niet meer weg te denken, het zal uiteindelijk de norm worden.

Urgenda heeft de toon gezet met het winnen van de klimaatzaak tegen de Nederlandse staat. De media besteedt in toenemende mate aandacht aan duurzaamheid, denk aan ‘Mijlpalen voor Parijs’. Dit programma kwam uit in de aanloop naar de als historisch gekwalificeerde klimaattop in Parijs. We moeten concluderen dat de wil om zuiniger om te gaan met de natuurlijke hulpbronnen de laatste jaren steeds sterker is geworden.

Wat betekent duurzaam eigenlijk? De definitie volgens pagina 16 uit het zogenaamde 'Brundtland rapport' van de VN uit 1987, 'Our Common Future' is als volgt te vertalen: Duurzame ontwikkeling is die ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van de huidige generatie, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien. Duurzame ontwikkeling dient volgens het rapport zowel economisch als sociaal duurzaam te zijn.

Inmiddels is de mensheid 28 jaar verder en is zodanige technologische vooruitgang geboekt dat ons in principe al de mogelijkheid wordt geboden om als rentmeester de aarde te beheren, en fatsoenlijk over te dragen aan volgende generaties. Maatschappelijke wil en internationale coördinatie blijven een uitdaging, echter met de klimaattop van Parijs zijn er nu met 195 landen afspraken gemaakt. Hoofdlijn van het akkoord is de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 2 graden Celsius. Bij alle uitstootnormen en richtlijnen is per land rekening gehouden met de omstandigheden en de economische middelen. Het kritische punt blijft onder meer de financiering van de klimaataanpak door ontwikkelingslanden en hoge groeilanden zoals India en China.
Duurzaamheid is uiteraard meer dan het omlaag brengen van de temperatuur van de aarde. Het is handelen conform ESG principes. ESG staat voor Environmental, Social & Governance. Verantwoord ondernemen is rekening houden met het milieu, met respect voor mens & maatschappij en met goed bestuur en toezicht. Hier hoort tevens transparantie bij. Hoewel driekwart van de CEO’s erkent dat die openheid een bijdrage levert voor het succes van duurzame ontwikkeling op langere termijn, rapporteert volgens PWC slechts een kwart van de bedrijven nog maar over duurzaamheid. Met een rapportage, ofwel een verantwoording, kan een onderneming zich door verschillende stakeholders laten beoordelen op duurzaamheidscriteria. Voor consumenten geldt dat zij dit mee kunnen nemen in hun keuze voor een product. Voor beleggers geldt dat zij de afweging kunnen maken om een bedrijf op te nemen in hun duurzame beleggingsportefeuilles.
Het integreren van ESG criteria in het beleggingsproces is al lang uit de kinderschoenen. De slogan People-Planet-Profit wordt niettemin vaak gebruikt om uit te leggen dat met duurzaam beleggen wel degelijk goede rendementen te behalen zijn. Een beetje zoals met de kreet “lekker en toch gezond”. Alsof het één met het ander in tegenspraak zou zijn. Duurzaam beleggen heeft inmiddels laten zien dat het niet onder doet voor een belegging die gebruik maakt van het volledige universum van aandelen en obligaties. Beleggen met ESG criteria heeft kritische massa gekregen door veranderende wetgeving, en omdat alle onderzoeken aantonen dat hoge ESG scores gepaard gaan met lagere kapitaalkosten.

Recent onderzoek onder portfoliomanagers laat zien dat al bijna 75% van de respondenten ESG vraagstukken meeneemt in het beleggingsproces. Omgekeerd, nog geen 24% van hen die voor instituten belegt, laat de ESG criteria nog links liggen.

Echter.. bijna 35% van de professionals die voor particulieren belegt, neemt deze criteria nog geheel niet in ogenschouw. Dat wordt op termijn onhandig, want Millennials, geboren tussen 1980 en 2000 oordelen verrassend consistent: boycot je de vervuilers in je lokale supermarkt, dan wil je die ook niet in je portefeuille.

bron: Beursvisie 1 2016

Geen opmerkingen:

Een reactie posten