maandag 22 november 2021

Het Trend Signaal van Sophister Asset Management

Sophister Asset Management belegt top down door het bestuderen van politieke en macro-economische ontwikkelingen. Dan volgt een analyse van de financiële markten en een oordeel over de waardering van markten. Na de keuze voor een asset class, regio en/of land wordt na position sizing de timing overgelaten aan een trend signaal. Dit is het signaal dat we in 2011 reeds op de site hebben beschreven en werkt ongeveer als het toepassen van een exponentieel moving average.

De implementatie geschiedt met ETF's. De indextrackers worden geselecteerd op betrouwbaarheid, passendheid met de reeds gemaakte keuze voor de asset class en regio, veiligheid en kosten.

Met de navolgende link kunt u zich periodiek op de hoogte houden van de signalen die deze vorm van trend identificatie afgeven. In deze tabel is ook een signal-to-noise ratio verwerkt waarmee inzicht wordt gegeven in de kracht van het signaal.

"De meeste vis zit tussen de kop en de staart", quote van een begenadigd belegger (1996)

De signalen vormen géén advies en kunnen ook niet zo worden uitgelegd. De pagina is een uithangbord voor het werk van Sophister.nl en beoogt een uitnodiging te zijn voor verdere communicatie over trend following beleggen en risk mitigating strategies.

Geen opmerkingen: