Alternative Fixed income strategies

 
Sophister Asset Management, een handelsnaam van Sophister.nl maakt zich sterk voor Alternative Fixed income Strategies.

Bij vragen, e-mail naar JP at Sophister.nl of bel Jan-Paul van der Ent op 06 53240337. Zie ook de pagina Mijn Dienstverlening en Contact op deze site.

Account Receivables als Alternative Fixed income

Een fonds met een Account Receivables Strategie belegt in een platform dat facturen overneemt van  het midden- en kleinbedrijf (MKB) en van beursgenoteerde mid market caps die goederen en diensten aan grote partijen leveren.

Deze financiële intermediatie is aantrekkelijk omdat financiering van werkkapitaal voor genoemde MKB-ers niet meer bij banken mogelijk is. Of alleen mogelijk is tegen een veel te hoge prijs. 

Voor MKB-ers is het verkopen van facturen interessant omdat dit zekerheid van cash flow biedt, en tot een lager werkkapitaal leidt.

Voor beleggers in deze vorm van trade finance biedt het een interessant rendement met gemiddeld zeer korte looptijden. De rendementen zijn stabiel, relatief hoog, hebben beperkt risico en zijn laag gecorreleerd met obligaties en andere beleggingen.

De rendementen bieden een premie voor illiquiditeit, markt segmentatie en complexiteit. Target returns zijn Euribor plus 4%. Eventuele verliezen op facturen zijn zeer beperkt door full-recourse op het platform. Tevens zorgt de manager van deze strategie voor over-collateral (credit enhancements). Bovendien kan een insurance wrap (verzekering) worden toegevoegd die leidt tot een target loss=0%. 

De pluspunten van de strategie:

Korte duratie

Floating rates

Stabiele inkomsten en een  lage NAV volatiliteit, 

Lage correlatie

De belegging is door de doorgaande stroom aflossingen self-liquidating, indien nodig. 

De strategie heeft impactkwaliteit omdat het een marktsegment ontsluit dat door banken is afgeknepen. Meer partijen met deze strategie zijn ondertekenaar van UN PRI.

De risico's van de strategie zijn, of kunnen zijn: 

Liquiditeit per kwartaal met een notice periode,

Operational risk

Dilution risk,

Fraud risk.

  • Operational risk: Dit wordt geminimaliseerd door een grondige Debtor Analysis, een Onboarding van seller van de facturen, en Seller monitoring. Dit geschiedt tegenwoordig met doorgaande statistische controles, ondersteund met big data en AI.

  • Dilution risks: Het is zaak om kortingen op facturen te voorkomen. Kortingen komen zoveel mogelijk ten laste van de seller van de factuur.

  • Fraud Risk: Fraude wordt zoveel mogelijk voorkomen met doorlopende statistical checks en factuur checks van de MKB seller naar de Bluechips debtor (obligor). Bestaat die factuur wel echt? Klopt de handel?

De facturen krijgen haircuts om de risico's te beperken (dit is over collateral). Van de 100% wordt bijvoorbeeld 97% betaald. Van deze 97% zal ca. 85% vooruit worden betaald en na checks en bewijs van betaling het restant. Tevens zijn er boete clausules voor te laat betalen.


Conclusie: Een account receivable strategy is een vorm van trade finance dat uitstekend past in een beleggingsportefeuille met traditionele beleggingen. Een dergelijke strategie is te implementeren als een individueel mandaat of via een beleggingsfonds. Er is onderscheid te maken tussen AR strategieën die zich concentreren op Europese MKB en op bijvoorbeeld Aziatische SME's. Verschillen in rendement hangen af van regio, leverage, verzekering en kostenbelading. En uiteraard van de kwaliteit van de manager.