donderdag 12 november 2015

Beleggingsprincipes

Op zoek naar openbare bronnen over het selecteren van beleggingsfondsen kwam ik de 'Investment Philosophy'  van een engelse financiële planner (cfp) tegen, een chartered financial planner.

1. Succes in beleggen komt voort uit consequente toepassing van een robuust beleggingsproces.
2. Diversificatie in mainstream beleggingscategorieën reduceert risico zonder het opgeven van het nagestreefde rendement.
3. Het grootste gedeelte van het lange termijn rendement wordt bepaald door de gevoerde asset allocatie.
4. Men kan extra waarde toevoegen door tactische asset allocatie beslissingen en door gedegen selectie van de beleggingsfondsen.
5. Beleggingsbeslissingen behoren altijd te worden genomen in relatie tot de beoogde doelstellingen.
Vermogensbeheer met een doel: dromen waarmaken
Beleggingsdoelstellingen; bron: Nordea Bank AB

6. Een beleid gebaseerd op alleen markt timing is gedoemd te mislukken.
7. De beste fondsen laten een consistent beeld zien van voor risico aangepast rendement, gecombineerd met relatief lage kosten.
8. Uiteraard zal men tussentijds tegen verrassingen aanlopen, zowel positief als negatief. Behaalde rendementen zijn geen garantie voor de toekomst, maar de geschiedenis leert echter wel welk soort lange termijn rendement men kan verwachten.9. Actief vermogensbeheer en passieve beleggingsstrategieën spelen allebei een waardevolle rol.
10. Beleggers zouden te allen tijden moeten begrijpen waarin zij beleggen en vooral ook waarom.

bron: www.icfp.co.uk

Zie ook 'Beleggen met een duidelijke visie', Sophister.nl, juli 2011.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten