dinsdag 25 september 2012

Einde in zicht voor de dominantie van Global Macro beleggen?

Sinds 2006 is het veel belangrijker geweest om een goede visie te hebben op beleggingscategorieën en regio's dan op individuele aandelen en obligaties. Global Macro heeft gedomineerd.

Sinds 2011 hebben we moeten constateren dat regionale spreiding buiten Europa niet zoveel heeft toegevoegd dan verwacht. De S&P500 deed het relatief goed maar Emerging Markets bleven achter, terwijl het Eurocrisis geweld op zijn top was. Ook in 2012 blijkt Europa (aandelen Eurozone) beter te presteren dan bijvoorbeeld Brazilië, Japan, etc.. Wordt het weer belangrijker om te scoren op de juiste beleggingsstijl en op de juiste Europese aandelen? Belangrijker dan de juiste wereldwijde spreiding?

Vanuit een ander perspectief meldt een blog van het Belgische 'De Tijd' dat je de gepubliceerde macro cijfers beter kan vergeten indien je een beleggingskeuze voor bijvoorbeeld BRIC aandelen wilt maken. Deze cijfers duiden de laatste tijd op kommer en kwel maar er lijkt desalniettemin veel potentie te zitten in de aandelen van de ondernemingen uit diverse Emerging Markets, w.o. Brazilië, India en China. Inmiddels is het aantal aandelen dat dividend uitkeert fors gestegen, en de ondernemingen die genoteerd staan zijn niet slechts de bedrijven meer uit de primaire industrie. Er zijn veel aandelen van bedrijven uit de dienstverlening op de beurs en het is belangrijk om te onderkennen dat er in de Emerging Markets een toenemend aantal kwaliteitsondernemingen zijn met hoog innovatief vermogen.

Is de dominantie van Global Macro als beleggingsstijl afgelopen? Is het sturen op macro economische cijfers minder zinvol geworden?

Het beleggen door de nadruk op spreiding en trading in diverse categorieën (Global Macro) blijft mijns inziens onverkort van belang. Wellicht dat de correlatie tussen EM en DM (emerging markets en developed markets) een stuk hoger is dan enige jaren gelden, de noodzaak om zich te wapenen tegen crises of juist te profiteren van kansen elders in de wereld, door te beleggen in aandelen, obligaties, maar ook high yield obligaties en/of valuta levert aanwijsbaar een superieur rendement boven het beleggen in 1 land of 1 regio.

Of macrocijfers op korte en middellange termijn een goede indicator zijn van rendement op aandelenmarkten, bijvoorbeeld in de BRIC landen, dat is een andere kwestie. Op langere termijn behoort de winstgevendheid van de op de beurs genoteerde aandelen een richtinggevende factor te zijn. Macrocijfers geven een beeld van de gehele economie van een land of een regio. Dat kan een ander beeld opleveren.

Indien men nu roept dat men die macrocijfers kan vergeten bij de beleggingsbeslissing dan is dat wellicht niet omdat de macrocijfers sterk afwijken van de omzetten en winstgevendheid van de ter beurze genoteerde ondernemingen. Ik denk dat de wereld aandelenmarkten momenteel niet door de economische gesteldheid gedreven worden maar door de monetaire acties van de Fed, de ECB en in mindere mate de overige centrale banken die geldverruimend optreden. Niet te verwarren met geestverruimend, hoewel een vergelijking met drugs wel opgaat.

Blijf daarom alert, een risk-on markt, gedreven door OMT of QE3, kan nog steeds gevolgd worden door risk-off. Spreid op tijd. Of spreid in de tijd. En dat betekent: neem af en toe winst. Een keuze voor wel of niet in de markt blijft belangrijker dan een ruil van aandeel X naar aandeel Y. Global Macro is springlevend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten