zondag 2 januari 2011

Global ETF Management behaalt uitstekend vijf jaars trackrecord!

Actief beheer met exchange traded funds (trackers) heeft zich ook in 2010 weer bewezen. Met een gematigd offensief profiel  (70% zakelijke waarden, 30% vastrentende waarden) behaalde Global ETF Management een netto rendement van +13,62%. Het totaal rendement komt hiermee uit op +42,55% tegenover +1,83% voor de gecombineerde benchmark.

 

Het 5-jaars trackrecord kwam als volgt tot stand. 
Global ETF Management richt zich op de belangrijkste bijdrage in het rendement: asset allocatie en regio allocatie. Met ETF's, ofwel trackers, is het mogelijk om goedkoop en beslissend in verschillende financiele markten te navigeren. Met een druk op de knop kan het aandelen- of obligatiebelang worden gereduceerd of worden opgebouwd. De wendbaarheid is vooral een voordeel gebleken bij scherpe trendbreuken in de markt.
Exchange traded funds, ofwel trackers maken het beleggen in verre markten bereikbaar. Na een goede analyse is een belegging in Latijns-Amerika, Turkije of teerzanden tegenwoordig een haalbare zaak.
GEM maakt gebruik van een trend identificatie model ter ondersteuning (timing) van deze allocatie beslissingen (zie vorig artikel).
Diversificatie, ofwel spreiding van risico, is inherent aan het beleggen in trackers.


Gedegen analyse en gezond verstand zijn essentieel voor een goede prestatie op de financiele markten. Het is echter belangrijk om te constateren dat financiele markten de afgelopen jaren gedomineerd werden door macro- en politiek-economische factoren. Met andere woorden, het is veel belangrijker geweest om de keuze te maken tussen aandelen, obligaties of andere beleggingscategorieĂ«n,  dan zich af te vragen in welke aandelen te beleggen.  Ook regioallocatie heeft een bovengemiddelde bijdrage geleverd.


Het is onze visie dat financiele markten nog sterk onder invloed van 'Global Macro' gebeurtenissen blijven. De obligatiemarkten hebben hun beste jaren vermoedelijk achter de rug (staatschulden, inflatie, krappe creditspreads!). V.w.b. aandelenmarkten blijft regioallocatie belangrijk, maar zullen ook stijlrotatie en sectorallocatie een grotere rol kunnen gaan spelen.

Met Global ETF Management wordt beoogd een beter resultaat te behalen dan wereldwijd gespreide beleggingsportefeuilles met individuele aandelen en obligaties. Met behulp van actief beheer en een optimale spreiding van trackers streeft GEM naar een hoger rendement per eenheid risico.

Als referentie index geldt de MSCI World index voor aandelen (70%) en een gecombineerde index (30%) voor staatsleningen en bedrijfsobligaties (Bloomberg/EFFAS Government Bond Index in Euro's voor obligaties langer dan looptijd 1 jaar en de IBoxx Liquid Euro Corporates Index).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten