zondag 24 oktober 2010

FD 24 april 2019: Duurzaam indexbeleggen is juist een verstandige keuze

"Rob Stewart bepleitte onlangs in het FD dat indexbeleggen en duurzaam beleggen niet samengaan. Volgens hem kun je als indexbelegger niet de invloed uitoefenen op bedrijven die je graag zou willen. Dat is een misvatting.
Ook bij indexbeleggen is het mogelijk om betrokken aandeelhouderschap te tonen, en duidelijke, slimme duurzaamheidskeuzes te maken, vaak zelfs tegen lagere kosten.

Alleen, doordat de belegger een-op-een de index volgt, worden de duurzaamheidskeuzes bepaald door de indexsamensteller. De kwaliteit daarvan hangt dus af van degene die de selectie maakt. Hier moeten indexbeleggers kritisch naar kijken.

Veel mensen denken dat een indexbelegger automatisch in de gehele markt belegt, of ten minste in een groot deel daarvan. Dit hoeft niet zo te zijn. In de S&P Dow Jones Sustainability World Index is bijvoorbeeld slechts de beste 10% bedrijven op het duurzaamheidsgebied opgenomen. Indexsamenstellers kunnen ook kiezen om bedrijfstakken als tabak, wapens of alcohol geheel uit te sluiten, of om een specifiek bedrijf uit de index te verwijderen als er zich incidenten voordoen, zoals Volkswagen nĂ¡ het dieselschandaal. Zolang deze keuzes aan het indexreglement voldoen, staat hen niks in de weg. Het is als belegger raadzaam deze regels goed te bestuderen.

Betrokkenheid bij een bedrijf is ook niet alleen voorbehouden aan actieve beleggers. Ook indexbeleggers kunnen in gesprek gaan met bedrijven en stemmen op hun aandeelhoudersvergaderingen. Dit wordt in sommige gevallen uitbesteed aan gespecialiseerde ondernemingen die dit voor een grote groep beleggers tegelijk doen.


Een portfoliomanager van een duurzaam indexfonds kan weliswaar niet zelfstandig beslissen om een bedrijf uit de index te verkopen — dat doen indexsamenstellers als S&P of MSCI — maar hij of zij kan bedrijven wel aansporen tot een duurzame bedrijfsvoering.

Het verschilt per fonds hoezeer zij bedrijven hierin aansporen en hoe zij stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Het is daarom verstandig dat de belegger hier goed naar kijkt bij de selectie van een fonds.
Concluderend, er zijn goede redenen voor een verantwoorde belegger om te kiezen voor actief beheer, maar er zijn minstens zo veel redenen om te kiezen voor duurzaam indexbeleggen.

Marcel Leegwater is senior portfolio manager Institutional Services bij InsingerGilissen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten